REGULAMIN

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Gość i osoba mu towarzysząca zobowiązani są w trakcie pobytu do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Obiekcie.
2. Starowiślna Vip Apartamenty mogą anulować rezerwację w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Gościa Regulaminu, a w szczególności jeżeli Gość i/lub osoba mu towarzysząca:

  • używają Lokal w sposób niezgodny z Regulaminem,
  • niszczą Lokal lub jego wyposażenie, powodują pogorszenie jego stanu lub jego wyposażenia ponad normalne zużycie,
  • zakłócają spokój i porządek korzystającym z innych apartamentów w Obiekcie.

3.W wypadku anulowania rezerwacji w trybie określonym w punkcie poprzednim Gość  zobligowany jest do opuszczenia Lokalu najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu anulowania rezerwacji.
4. Pokój wynajmowany jest na doby.
5. Zameldowanie zaczyna się od godziny 16.00 natomiast wymeldowanie trwa do godziny 12.00.
6. Wymagane jest wpłacenie depozytu w kwocie 500PLN na wypadek ewentualnych szkód. Depozyt jest zwracany po sprawdzeniu stanu apartamentu.
7.Klient może przedłużyć swój pobyt w danym apartamencie, ale tylko w przypadku, gdy apartament jest wolny. W takiej sytuacji, klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Apartamenty VIP Starowiślna co najmniej 24h przed pierwotnym wymeldowaniem. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez rezerwującego lub późnego przybycia do obiektu, firma Apartamenty VIP Starowiślna nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
8. Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do właścicieli, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
9. Apartamenty mają obowiązek zapewnić:

  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę.

10. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pokoju.
11. Gość powinien zawiadomić Właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. We wszystkich pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do nałożenia na Gościa kary w wysokości 500 PLN za pogwałcenie tego przepisu.
13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku powstania powyższych, lub też w przypadku nieuregulowania wszystkich płatności, Apartamenty zastrzegają sobie prawo do obciążenia karą Gościa.
14. W budynku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt.
16. Rezerwacje dokonane za pomocą telefonu lub strony internetowej www.apartamentyvipstarowislna.pl są potwierdzane drogą elektroniczną przez e-mail.
17. W przypadku przedpłaconych rezerwacji (bezzwrotnych) cała kwota rezerwacji jest pobierana w momencie jej dokonywania. W przypadku zmian w rezerwacji, nie pojawienia się Gościa i/lub anulacji rezerwacji, pieniądze nie są zwracane.
18. Do potwierdzenia rezerwacji, wymagana jest pełna przedpłata (przelew bankowy, gotówka). Tylko wtedy rezerwacja może zostać potwierdzona. W momencie otrzymania pieniędzy system wygeneruje potwierdzenie które wyślemy Państwu drogą mailową. W przypadku wyboru przelewu bankowego jako formy płatności, Gość zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z dokonaniem przelewu bankowego na konto Starowiślna Vip Apartamenty.
19. W przypadku kiedy Gość nie wymelduje się w określonym w rezerwacji czasie do godziny wymeldowania tj. 12:00, a pokój ten jest zarezerwowany na ten sam dzień przez inną osobę, Właściciel zastrzega sobie prawo do wejścia do pokoju, spakowania rzeczy Gościa bez jego obecności i przechowania ich w przechowalni bagażu.
20. Pakiet Dla Dwojga: W związku z przygotowaniem gorącej kąpieli, czekoladowego Fondue i rozświetleniem pokoju świecami wymagana jest punktualność przyjazdu na ustaloną wcześniej godzinę. Rezerwując Pakiet dla Dwojga prosimy o zapoznanie się z powyższymi warunkami oraz o ich akceptację.
21. W przypadku kwestii spornych, rozstrzygająca jest zawsze polska wersja regulaminu dostępna na stronie apartamentyvipstarowislna.pl
22. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie Regulaminu prosimy o kontakt.